Titulek: Re: Nevim zda věřit tomu co se tu pise. Vložil: Jiří Sedláček Datum: 25.12.2015

Josefe, žijeme všichni zde na zemi, jsou zde boží zákony, které platí pro každého z nás bez rozdílu. Pokud tyto zákony dodržujeme, jsme zdraví jak na duši tak i na těle. A naopak. Život sám je velkou školou, každý den se učíme tyto zákony poznávat a dodržovat. Jsou to především naše myšlenky, slova a emoce co rozhoduje o našem zdraví. K myšlenkám se pojí pozitivní energie které přitahují zdraví, anebo negativní energie, které přitahují nemoc. Máme svobodnou vůli, tedy jsme to jenom my kdo rozhoduje jakým směrem bude uvažovat a myslet. Člověk může vyznávat svou víru v Ježíše Krista, ale On mu nemůže pomoci pokud ten člověk sám porušuje v některé oblasti svého života boží řád, stačí i jediná špatná myšlenka, i ta může přivolat velké neštěstí (viz. Ježíšova slova poté co předal člověku uzdravení: "Jdi a už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího"). Skutečně stále platí a bude platit: Jak člověk zasévá, tak sklízí. My nemůžeme boží zákony měnit, my se jim můžeme pouze přizpůsobit. Nemoc je výstražným znamením, že člověk v některé oblasti svého života nejedná dobře. Nemoc má člověk vrátit zpět na správnou cestu. Bruno Gröning řekl: "Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví".
Bruno Gröning vyrůstal v katolické rodině, od dětství oplýval zvláštními schopnostmi, lidé i zvířata se v jeho blízkosti cítili dobře a uzdravovali se ze všech nemocí. Na veřejnost byl vtažen až později, kdy otec jednoho malého chlapce mluvil veřejně o uzdravení svého syna. Bruno Gröning měl tyto schopnosti proto, že byl a je tou duchovní bytostí která o své víře v Boha nejenom mluví, ale také ji skutečně žije! Boží léčivá síla tak mohla procházet skrze něj k lidem. Lidé byli přímo prozařováni Boží milostí. Dále pak záleželo jen na člověku zda si své zdraví uchová. Ne jinak tomu bylo v době Ježíše z Nazareta, kterého jste zmínil.

Jak funguje koule. Představte si, že se vším co existuje ve fyzickém světě si můžete vytvořit svůj fyzický kontakt, můžete se toho dotýkat protože máte fyzické tělo. Stejně tak si můžete vytvořit svůj duchovní kontakt s bytostí se kterou máte něco společného, třeba stejný duchovní cíl. Já sám jsem mnoho let den co den věnoval zvláštní pozornost odkazu Bruna Gröninga, s postupem času jsem začal rozumět jeho slovům hlouběji, začal jsem bytostně cítit jeho duchovní čistotu, hloubku a přesvědčení. Mým zájmem je pomáhat trpícím a vést je k Bohu, proto mohu být v takové chvíli v kontaktu s Brunem Gröningem, jeho léčivá síla tak přechází i na tyto koule vytvořené z alobalu, tyto koule si uchovávají svůj jemnohmotný obal který je přenoscem léčivé síly do systému energií lidského těla. Léčivá síla působí v duchovní, duševní i fyzické rovině. Je potřeba být v obrácení k Bohu a důvěřovat v jeho pomoc. Bůh je jediným lékařem. Milý Josefe, přeji Vám mnoho duchovní síly v nelehké životní situaci. Srdečně Jiří Sedláček

Přidat nový příspěvek