Příjem a přenos léčivé síly pro ducha, duši i tělo člověkaVítejte na stránkách Léčivá síla na planetě Zemi


Tento prostor je určen každému kdo hledá na své životní cestě duchovní, duševní a fyzickou podporu. Smyslem těchto stránek je navázat kontakt s pomoc hledajícími a předat člověku živý impuls pro jeho spojení s léčivou silou boží.


Život každého z nás má svůj zvláštní význam. Jsme živou součástí celku, tedy smyslem našeho života je práce pro celek. Na své životní cestě jsem dospěl k určitému poznání vztahu sil úrovně božského, duchovního a hmotného světa. Pochopil jsem, že každý z nás má v soběedpoklad k příjmu a přenosu léčivých sil. Pochopil jsem, že tyto síly mohu v určitém duchovním nastavení vnímat, mohu je přirozeněijímat a mohu být prostředníkem těchto léčivých sil. Stále přibývající reakce z okolí mně potvrzují, že se tak skutečje.

Prostřednictvím těchto stránek chci ivést člověka k jeho vlastnímu vnímání této léčivé síly a k jeho vlastnímu otevření se této léčivé síle. Následkem této proměny v duchu je uzdravení duše i fyzického těla.


Uzdravit se znamená, přijmout vyšší impuls do systému energií svého ducha, své duše i svého těla.

Léčivá síla je harmonizující silou. 


Základním předpokladem pro přijetí léčivé síly je trpělivost, pokora, přirozené úsilí o další poznávání a přirozené respektování jednoduchých duchovních zákonů a principů ve stvoření.

Vše, co potřebujeme pro svůj šťastný život je nadosah. Je potřeba pouze vět co chceme přijímat a jakou životní vizi chceme průběžve svém životě následovat. Člověk vytváří průběž v prostoru kde žije příčinu, aby se tak mohl po určité době setkat s jejím následkem. Co kdo zasévá, to sklízí. Tak dochází k prožitku, který dává životní zkušenost. Jedině na základě nové životní zkušenosti může každý z nás na základě své svobodné vůle změnit své životní směřování, a tak se stát bytostí, která prožívá své životní štěstí a zdraví na vyšší úrovni svého duchovního a duševního vývoje zde na planetě Zemi.Život je:

Harmonie a Rovnováha božského světa

'SLOVO' 

Harmonie a Rovnováha duchovního světa

'SVĚTLO' 

Harmonie a Rovnováha hmotného světa 

'ENERGIE'


Spojení ducha člověka a s energií duchovní dimenze a s principem božským na planetě Zemi

Prapodstatou je úroveň božského světa (zlatý kruh), lidský duch je bytostí odpovědnou úrovni božského světa. Odpovědnost k úrovni božského světa znamená spojení s energií duchovní dimenze (fialový kruh), toto spojení následně znamená příliv nové energie pro jemnohmotné duševní obaly těla i pro samotné fyzické tělo člověka (červený kruh). Záleží na člověku, zda si uvědomí Dar svobodné vůle, a skrze své vlastní upřímné úsilí a činnost v odpovědnosti k Bohu rozšíří svůj duchovní potenciál natolik, že dojde k přirozenému probuzení duchovních sil, které rezonují s úrovní božského světa a současně prolínají i do fyzického těla člověka.

* * *

"Když dáte přítomnost stranou, znamená to, že se sami stavíte stranou. ... Obtíže, které se dosud v těle ukazovaly, byly známkou toho, že tělo již nemělo to, co je mu Bohem určeno. ... Téměř všichni lidé se musí znavu naučit chápat, že oslepli vůči božím silám. ... Porovnávejte se stále s baterií, při čemž se stále staráte o to, aby bylo vaše tělo stále nabito energií. ... " Bruno Gröning

* * *

Je to charakter našeho vlastního chtění, myšlení, slov a činů, co rozhoduje o tom jak se cítíme, zda jsme ve svém životě šťastni a máme dobré duševní i fyzické zdraví.

Na své životní cestě jsem dospěl k poznání, že naše pohnutky, myšlenky i slova, jsou nositely určité duchovní informace, kvalita této duchovní informace rozhoduje o tom, zda přijímáme anebo ztrácíme energii ve svém duševním i fyzickém těle. Při svém trpělivém poznávání a dodržování jednoduchých duchovních zákonů a principů se zařazujeme do řádu duchovní dimenze a do řádu stvoření, v takovém případě máme energie dostatek. A naopak. Každý z nás má příležitost dospět na základě svého upřímného úsilí o poznání k probuzení schopnosti vnímat životní sílu a ji ve svém životě - skrze kvalitu svého vnímání, cítění a prožívání - průběž přijímat a dále předávat svým blízkým.Slovo Bruna Gröninga

"Mé objevení na veřejnosti a má slova pomohla často lidem ke zdraví, jak lidem chudým, tak bohatým, mladým nebo starým. Pro všechny tyto příklady platí jedno: Neuzdravuji já, nýbrž uzdravuje ONO! Toto ONO se jmenuje dobro, toto ONO se jmenuje Bůh. To znamená, přihlásit se k životu a k pořádku, který v něm panuje. Kdo se vzdá tohoto pořádku a tím i víry v Boha a sebe sama, ten onemocní. Čím více se oddává své nemoci, tím silnější je její vláda nad ním. Člověk se zaplétá do svých vlastních myšlenek. Z této velmi nebezpečné spleti ho chci vysvobodit. Moje slovo vzbuzuje jeho víru, víru v Boha a v sebe sama. Tím se mu dostává síly k tomu, aby se vymanil ze spleti zatěžujících myšlenek. To urovnává cestu k pořádku a ke zdraví. Kdo se uzdraví, ten také znovu získal víru."

 

 

"Kdo tento život zde na této Zemi a veškeré zdejší bytí nepocítil jako to nejsvatější, ten je chudým stvořením."

Bruno Gröning

 

 

Duchovní odkaz významných osobností historie    

 

                                                                                                        

                           ABD-RU-SHIN                     Petr Konstantin Danov                         Bruno Gröning                     Páter Pius z Pietrelciny   
 Aktuality

  Iniciace duchovního cítění člověka - článek (17.6. 2016)

  Výjimečná pomoc pro náročné období transformace - odkaz (27.2.2016)

  Informační pole lidského ducha - článek (23.1.2016)

  Zrození nového života - článek (25.12. 2015)

  Současná situace a zákon života na planetě Zemi - článek (9.12.2015)

  Léčivá síla - koule nabitá léčivou silou - dle metody Bruna Gröninga - nyní k dispozici DAREM VŠEM POMOC HLEDAJÍCÍM

  Agape Brno - Poselství Lásky, Energie a Ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení


Iniciace pro spojení s energií Zdroje léčivé síly

Naším prvním úsilím v životě zde na Zemi by měla být snaha udržet si a dále rozvíjet své napojení na energii Zdroje všeho života. K tomu nám mohou pomáhat i tyto iniciační věty:

* Díky lásce Stvoření prožíváš každý den znovuzrození. * Užíváš nyní léčivou sílu, pocházející ze zdroje všech věcí. * Jsi napojen na proud božské univerzální životní síly. * Jsi součástí božího plánu, nic není pro Boha nemožné. * Důvěřuješ proudu života. * Jsi součástí síly Stvoření. Jsi naplněn novou energií. * Miluješ se a přijímáš se. * Nyní se bude dít to, co si přeješ. * Nacházíš se pod Boží ochranou a v bezpečí lásky. * Duch Stvoření je strukturou tvého života. * Uvědomuješ si, že božská moudrost a vedení tě podporují. * Všechno co prožíváš, slouží jen dozrávání tvé duše. * Vždy máš svobodnou volbu, odedneška kráčíš po cestě k dokonalosti. * Zbavuješ se starého vzorce, který tě přivedl do současné situace. * Otevíráš se duchovnímu proudu léčení. * Cítíš v sobě tep dokonalosti a vyrovnanosti. * Víra a důvěra v Boha určují tvou cestu.

(Z knihy: Energie čaker a duchovní léčení - Horst Krohne)Kontakt: Jiri Sedlacek

leciva.sila@centrum.cz